A történelmi regény – A magyar őstörténet: turáni átok és finnugor összeesküvés