Gyűjtőköri szabályzat

A gyűjtőköri szabályzat készítésének indoklása:

Azok az elvi állásfoglalások, törvények, rendeletek, amelyek a könyvtárak tevékenységét is befolyásolják, ill. meghatározzák

 1. az 1997 évi CXL. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 2. 64/1999. /IV.28./ Korm. Rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről, C/ 45/2000. /IV.7./ Korm.rendelet a könyvtári dokumentumok beszerzése esetén igénybevehető általános forgalmi adó visszatérítési támogatásról
 3. 6/2000. (III.24./ NKOM rendelet a Könyvtári Intézet jogállásáról, E/ 14/2001. /VII.5./ NKOM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről, F/ 3/1975/ KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból törlésről szóló szabályzat kiadásáról
 4. 19/1981. /XII.8./ MM rendelet a könyvtárközi kölcsönzésről, H/ 7/1985. /IV.26./ MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről, 1/ 13/2002. /IV.26./ NKOM rendelet a helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő támogatásáról

 

Könyvtárunk gyűjtőköre meg kell hogy feleljen

 • az általános közművelődési könyvtár jellegéből következő funkcióknak
 • a speciális sajátosságokból és követelményekből fakadó funkcióknak.

 

Fentieknek megfelelően a könyvtár gyűjti:

 1. A nemzeti könyvtermésből az „Új könyvek" c. állománygyarapítási tanácsadó által feldolgozott irodalmat, erős válogatással.
 2. Gyermekkönyvtári állományát szintén az ÚK alapján bővíti.
 3. A magyar nyelven megjelenő kézikönyveket és általános segédkönyveket válogatással.
 4. Erős válogatással gyűjti a periodikákat.
 5. Elektronikus dokumentumokat erős válogatással.
 6. Helyismereti anyagokat teljességre törekvően.
 7. Segédkönyvtárat működtet.

   

 1. A könyvbeszerzés fő szempontja az általánosság, amely azt célozza, hogy kielégítse a városban és vonzáskörzetében jelentkező szép- és szakirodalmi igényeket, illetve általános tájékozódásra nyújtson lehetőséget. Igyekszünk az olvasói érdeklődés helyi sajátosságainak megfelelni; az iskolaváros jellegnek, mind az általános, mind a közép-, mind a PPKE VJFK esetleges igényeinek a pedagógiai és szociológiai szakkönyvekre koncentrálva. A szentgyörgymezői Olvasókör használói pedig a mezőgazdasági szakirodalmat igénylik. A kézikönyvtárban a legfontosabb általános- és szaklexikonok kapnak helyet. Térképgyűjteményünkben igyekszünk a régi dokumentumokat lecserélni, különösképp városi térképeknél. A gyűjtés ennél a dokumentumtípusnál is erős válogatással történik.
 2. A gyermekkönyvtárban igyekszünk elsősorban a magyar nyelvű szép- és szakirodalmat gyűjteni. Válogatással a mai és külföldi klasszikus irodalmat, valamint az aktuálisan megjelenő, új, gyermekek érdeklődését leginkább felkeltő sorozatokat követni. A gyermekkönyvtári tudományos ismeretterjesztő művek különböző sorozatainak legnépszerűbb példányait szerezzük be.
 3. Erős válogatással főleg a magyar nyelvű irodalmi, társadalomtudományi folyóiratokat gyűjtjük.Külföldi folyóiratok közül a német nyelvű Der Spiegel és az angol nyelvű Newswek található meg. A bulvársajtóból nem vásárolunk (Blikk, Sztori, Bors stb.)
 4. Elektronikus dokumentumokból eleinte a videókat vásároltuk, igyekezvén a klasszikus alkotásokat és ugyanakkor a népszerűbb, színvonalasabb filmeket beszerezni. Az elmúlt években a DVD-k gyűjtése váltotta fel a videókat. Ebben az esetben is ugyanazokat a szempontokat tartjuk szem előtt, mint a videóknál: elsősorban filmklasszikusokra koncentrálunk, de a filmpiac színvonalasabb „slágerfilmjeit" is megvesszük. Megkezdtük a hangoskönyvek gyűjtését, melyekre egyre nagyobb az olvasói igény. Klasszikus irodalmat feldolgozó műveket szeretnénk beszerezni, és követjük az olvasói igényeket. Zenei CD-k beszerzése elhanyagolható. Ennek a dokumentumtípusnak beszerzésére még nincs körvonalazódott koncepciónk, beszerzésük ad hoc, véletlenszerű (leárazás, ajándékozás), és elsősorban a komolyzenére koncentrál.
 5. Tartalmazza a helyi vonatkozású dokumentumokat, amelyek Esztergom és környékére vonatkoznak, tekintet nélkül a szerzőre, a megjelenési helyre, időre, nyelvre és formára. Helyi szerzők müveit is gyűjtjük, témától függetlenül. Babits-anyagunkban is teljességre törekszünk, elsősorban természetesen Babits és Esztergom vonatkozásában.
 6. A segédkönyvtárak fajtái a könyvtári munkaterületeknek megfelelően: feldolgozói segédkönyvtár, módszertani segédkönyvtár, tájékoztatói segédkönyvtár, igazgatói segédkönyvtár, gyermekkönyvtári segédkönyvtár. Ezek aktualizálását a munkavégzés szempontjából fontosnak tartjuk.