Köszöntő

cimerSzeretettel üdvözöljük honlapunkon, melyet alapos tájékozódás után igyekeztünk mindenfajta igénynek megfelelően összeállítani. Már itt kérem, hogy amennyiben észrevétele, ötlete, elképzelése van akár a honlappal, akár intézményünk működésével kapcsolatban, kérjük, tegye meg bátran!

2007 szeptemberétől ideiglenesen új helyre költöztünk. A sokunk számára ismert és (meglehetősen igénytelen, szocreál stílusa ellenére) kedvelt szigeti épület 2007 decemberében, negyven éves korában fizikai mivoltában is megszűnt. Átmenetileg két helyen működünk: felnőtt könyvtárunk a Dobó Katalin Gimnáziumban, a gyermekkönyvtár pedig a József Attila Általános Iskolában.

Állományunknak több mint a fele továbbra is elérhető, és igyekszünk könyvtárközi kölcsönzés útján beszerezni a nálunk fel nem lelhető dokumentumokat. Az utóbbi évben elkészült elektronikus katalógusunkban gyűjteményeink anyagai csaknem teljes egészében megtalálhatók, a feltölést folyamatosan végezzük.

Mivel az új hely nehezebben közelíthető meg a korábbinál, három további kölcsönzőhelyet biztosítunk szerte a városban. Elindítottuk szolgáltatásaink bővítését; mindezekről honlapunkon részletesebben olvashatnak.

Közös óhajunk, hogy a könyvtár visszakerüljön a város központjába. Erre vonatkozóan már sok ígéret elhangzott, több variácó került felvetésre. Jelenleg is ezen dolgozik fenntartónk, és őszintén bízunk benne, hogy az intézmény belátható időn belül méltó helyre kerül, vissza a város szívébe.

Várady Eszter
igazgató