Huszonhatos hadiemlékkönyv

Megjelent könyvtárunk helyismereti sorozatának 6. kötete: Miklós Tamás és Dr. Négyesi Lajos szerk.: Huszonhatos hadiemlékkönyv

„Tavaly volt száz esztendeje, mikor az Esztergomba telepített cs. és kir. 26. gyalogezred, városunk házi ezrede hadiemlékkönyvét megjelentetni kívánta az erre a célra létrehozott bizottság. A kötet a komoly előkészületek ellenére akkor nem látott napvilágot magyarul, legalábbis semmiféle nyoma nem található. A 26. gyalogezred a legkiválóbb magyar gyalogezredek közé tartozott, s bár megszűnt az első világháború után, városunk múltjához tartozik, ezért úgy gondolom, kötelességünk megemlékezni róla, s a száz évvel ezelőtt meghiúsult kiadást egy másik kiadvánnyal pótolni, amely méltó és pontos emlékidéző. Esztergomban nincs a 26. gyalogezrednek semmiféle emléktáblája sem, holott az alakulat életében fontos szerepet játszó színhelyeken több emlékmű őrzi elesettjei nevét. Ezért is különösen fontos, hogy emléküket megőrizzük ebben a kötetben, amelyet olyan lelkiismeretesen és alaposan állított össze a két szerkesztője. Köszönet nekik érte!”

A kiadvány könyvtárunkban beszerezhető.