Magyarország első városa Esztergom című könyv bemutatója az esztergomi könyvtárban

rendezvény

Szendrei Róbert a Helischer József Városi Könyvtárban mutatta be 2022. szeptember 5.-én „Magyarország első városa Esztergom”című könyvét.A kiadványa  L’Harmattan Kiadó gondozásában jelent meg és a magyar könyvkereskedő hálózatokon keresztül megvásárolható. A nagy számban megjelent közönséget Prof. Dr. Prokopp Mária, Széchenyi-díjas magyar művészettörténész köszöntötte.

Schmöltz Margit, a Helischer József Városi Könyvtár igazgatója a következő gondolatokkal köszöntötte a művet: „Az első szent király itt született, s azóta szent város ez: szent és gyámolatlan” – írta Babits Mihály SZENT KIRÁLY VÁROSA című versében, az esztergomi Előhegyen. Városunk kezdetektől fogva a magyarság szellemi és szakrális központja.  Szent, ahogyan a költő írta, és gyámolítása a mi tisztünk.  Mi, a város szülöttei, lakói fedezhetjük fel, zárhatjuk szívünkbe, és adhatjuk tovább értékeit. Szendrei Róbert „Magyarország első városa ESZTERGOM” című könyvében nem csupán felvonultatja a város rejtett kincseit, hanem ránk bízza őket. Nemzeti és nemzetközi összefüggéseket tár fel, históriát ír a szó legnemesebb értelmében. Fontos alkotást ismerhetünk meg, amely mérföldkövet jelent Esztergom történetírásában. Nem csupán család- vagy helytörténeti jelentőségű, hanem a város identitását is erősíti – múltunkat tárja fel. Ezzel eligazít a jelenben és álmokat ad a jövendőhöz. „

A kötet Esztergom történetének összefoglalójával kezdődik, a második részben a város egyik telkének a korábbi tulajdonosairól és építtetőiről, egykor itt élt családok históriájával ismerkedhetünk meg, helyismereti szempontból ez kötet legértékesebb része. A kötet sajátos formájú, igazi helytörténet, hiszen a telek, vagyis tulajdonképpen 1400 nm históriáján keresztül kinyílik az időkapu és megismerhetjük az itt lakókat, a polgárváros történetét, amelyet félkaréjként vett körbe ekkor a Kis-Duna és egyik ága. A könyvet negyven oldalas irodalomjegyzék, illetve jegyzet és képjegyzék zárja.

Gyenes Ádám a kiadó vezetője megosztotta a hallgatósággal a könyv keletkezésének történetét. A könyvbemutató dedikálással és hosszas könyvtári beszélgetésekkel zárult.

 

Hámosné Szőke Anna