A Prokopp család története – Könyvbemutató és születésnapi ünnep

Telt ház fogadta a 80. születésnapját ünneplő dr. Prokopp Mária művészettörténész asszonyt március 25-én a könyvtárunkban megrendezett könyvbemutatón.

Az esztergomi Helischer József Városi Könyvtár gondozásában megjelenő Városunk és múltunk sorozat 5. köteteként látott napvilágot Prokopp Margit: Esztergomi családok 2., A Prokopp család története című könyv. A kötet szerzőjével Bánhidy Vajk beszélgetett.

Prokopp Margit Prokopp Mária unokahúga, régész, divattervező, jelmezkészítő; jelenleg korhű jelmezeket tervez és készít. Több éves kutatómunka eredményeként született meg a Prokopp család 5-6 generációjának történetét bemutató mű, melynek hangvétele inkább személyes jellegű. A szerző célja nem egy történelemkönyv megírása volt, hanem érzelmileg átélhető emberi történeteket, sorsokat, családtörténetet mesél el az olvasóknak könyvében, amely egyben helytörténeti vonatkozással is bír. Prokopp Margit áhítattal mesélt édesapjáról, nagymamájáról és „Mari”-ról, akik gyermekkorának fontos szereplői voltak: tőlük hallotta a városhoz köthető történeteket először, ők mutatták meg neki Esztergom nevezetes helyeit, műemlékeit, múzeumait. A család idősebb tagjai évtizedeken keresztül őrizték a múltjukat és történetüket megőrző iratokat, fotókat, levelezéseket, olyan kordokumentumokat, amelyek segítségével Prokopp Margit megírhatta ezt az összefoglaló kiadványt. A beszélgetés során a szerző külön kiemelte, hogy családjuk generációkon is átívelő legjellemzőbb tulajdonsága: a kitartás, az összetartozás és az erős hit.

Bánhidy Vajk a folytatásról faggatta a szerzőt, hisz vannak még megírásra váró fejezetek a család Brenner ágának történetéből is. Margit elmondta, hogy élete a helyén van, jelmeztervezőként megtalálta azt a hivatást, amit nagyon szeret s a családtörténet írásról így fogalmazott: „Találtam egy hobbit, ami egy életen át tartani fog!”

Az este második részében Dr. Prokopp Máriát köszöntötték barátai, munkatársai, tanítványai születésnapja alkalmából. Az ünnepi zenés, verses, köszöntőkkel teli „ajándékcsomagot” Keppel Dániel tanár úr szervezte és vezényelte le.

Pálmai Árpád karnagy és egyházzenész Balassi Bálint: Áldj meg minket Úristen c. versét adta elő korabeli dallammal:

„…Mindez által jó légy,
s másokkal is jót tégy!…”

Majd a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium végzős tanulója, Brunczvik Mátyás szavalta el Berda József: Esztergom sorsán tűnődvén c. versét.

Ezután városunk polgármesterasszonya, Romanek Etelka köszöntötte az ünnepeltet, méltatta hazánkban és nemzetközileg is elismert munkásságát, s átadta az Önkormányzat ajándékát, egy Botticelli-torzót, amelyet a Kossuth-díjjal kitüntetett Madarassy István szobrász- és ötvösművész készített erre az alkalomra.

Mária nénit felköszöntötte Kókay Krisztina textilművész, Csombor Erzsébet főlevéltáros is. Pécsi L. Dániel jelképművész emléklapot készített, s adott át az ünnepeltnek.

Az esztergomi Zsolt Nándor Zeneiskola képviseletében Rózsár Brigitta és tanítványai (a Szent Erzsébet Gimnázium diákja Barta Ágnes, a Dobó Katalin Gimnázium diákja Kollár Orsolya) a zene soha el nem hervadó virágszálaival, Chopin és Beethoven zongoramuzsikájával köszöntötték Prokopp Máriát.

A városi könyvtár nevében Kovátsné Várady Eszter könyvtárigazgató adta át jókívánságait és ajándékait a művészettörténész asszonynak és a polgármester asszonynak egyaránt, hisz kiderült, hogy egyazon napon, március 25-én ünnepelnek mindketten.

A műsor ezután a ferences diákok és Pálmai Árpád énekével egyfajta keretbe foglalta az estét. Szent István királyunk Szűz Mária oltalmába ajánlotta országunkat, népünket. Ezért egy Máriát köszöntő egyházi énekkel, majd Beer Miklós püspök úr áldásával és agapéval zárult a késő estig tartó program.

Dr. Prokopp Mária művészettörténész asszony, egyetemi tanár, nemzetközileg is elismert szaktekintély végtelenül kedves, őszinte, szórakoztató, és másokat önmaga elé helyező, önzetlen lélek. Bár neki volt születésnapja, ő mégis barátait, családtagjait, művész ismerőseit méltatta, s nem feledkezett meg rólunk, kik helyet adtunk ennek a könyvbemutatóval egybekötött születésnapi ünnepségnek. Szólt pár szót a könyvtár érdekében, hisz éreztük mindannyian, hogy sokan vagyunk, kicsi a hely, s még többen lehetnénk egy-egy ilyen rendezvényen, ha a városi könyvtár megkapná végre méltó terét és helyét.

Mária néni a Balassa Bálint Társaság jelmondatával üzeni mindannyiunknak: „Életem a haza javára fordítom”.

„Amikor a múltat kutatjuk, akkor a jelent és a jövőt építjük. Esztergom szellemiségét kutya kötelességünk továbbvinni a szentek lábnyomain haladva. Legyünk lámpások, fények, tündöklő szentjánosbogarak!”

E mondatokkal kéri tőlünk, hogy sugározzuk tovább szeretetünket embertársaink és hazánk felé, ezzel építve jelenünket és jövőnket.

A rendezvényen készült felvételt a Méditárban, a fotókat a Galériában tekinthetik meg.

Kuglerné Szuroviák Szilvia