Internet- és számítógéphasználat

A számítógépeket a könyvtár beiratkozott olvasói használhatják – keddtől péntekig 9–17 óráig, szombaton 9–12 óráig – nyitvatartási időben.

A számítógépek használata beiratkozott olvasók részére 1 óra időtartamra díjtalan, ezután minden megkezdett fél óra 300 Ft.

Nem beiratkozott olvasók az Internetet térítés ellenében használhatják, melyhez Látogatói igazolványt kell váltaniuk.

A gyermekkönyvtárba beiratkozott olvasók a gyermekkönyvtári, a felnőtt könyvtárba beiratkozott olvasók a felnőtt könyvtári számítógépeket használhatják.

Az Internet használati ideje alkalmanként 30 perc. Amennyiben 30 percen túl még van szabad számítógép, a használati idő meghosszabbítható. (Napi 3 alkalommal 30 perc.) Azonban a hosszú ideje internetezőkkel szemben az újonnan érkező felhasználókat előnyben részesítjük.
Egy számítógépnél egyszerre egy felhasználó tartózkodhat.

A könyvtárban elhelyezett számítógépek elsődlegesen információszerzésre használhatók. Az Internet hozzáférésen túl lehetőség van a számítógépeken telepített programok használatára is (szövegszerkesztő, táblázatkezelő). Ez esetben a használati idő, a számítógépre várakozók számának figyelembe vételével, maximum egy órára módosítható.

Az igényelt szolgáltatáson kívül a gépet más célokra (saját program telepítése, állományok felmásolása, beállítások módosítása stb.) használni nem szabad. A rendszer és asztalbeállításokat (háttérkép, képernyővédő stb.) ne változtassák meg, a meghajtók és mappák megosztásait, a nyomtatóbeállításokat ne módosítsák, ne állítsanak be jelszavas védelmet. Ha a könyvtáros vagy a rendszergazda észreveszi a gép bármilyen meg nem engedett felhasználását, megtilthatja a használónak a számítógép további használatát, függetlenül attól, hogy a kért szolgáltatás ideje lejárt vagy sem.

A számítógépekről lehetőség van nyomtatásra. A nyomtatási szándékot kérjük előre jelezni a könyvtárosoknak. (40 Ft/lap)

A felhasználónak a számítógép használat előtt regisztráltatnia kell magát a könyvtárosnál.

A számítógép használat során a számítógépben keletkezett fizikai károkat, sérüléseket a használó köteles megtéríteni.

A felhasználó az Internetről nem tölthet le és fel állam,- nemzet,- faj,- vallás és jogellenes, valamint pornográf tartalmú oldalakat.

Az olvasó a fent említett szabályokat betartva szabadon használhatja az Interneten elérhető szolgáltatásokat (www, e-mail, keresők, adatbázisok, közösségi oldalak, stb...).

Amennyiben a felhasználó a szabályzatban rögzítetteket megszegi, vagy viselkedésével zavarja a többi gépnél ülőket, kizárja magát a számítógépek további használatából.

Hozott eszközzel (laptop, okostelefon) a WiFi ingyenesen használható.

A könyvtár számítógéphasználat-szabályai alól – indokolt esetben – a könyvtár vezetője felmentést adhat.

A Internet használata során tilos:

  • mások személyiségi jogainak megsértése,
  • másokra nézve sértő, mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő, másokat zaklató tevékenység végzése, ilyenek közzététele,
  • szerzői jogok megsértése,
  • szoftverek illegális terjesztése,
  • tiltott haszonszerzésre, bűncselekményre irányuló tevékenységek végzése,
  • a hálózat erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen használata, módosítása, megrongálása, megsemmisítésére irányuló tevékenység,
  • a hálózat és a gépek biztonságos működését zavaró vagy veszélyeztető információk, programok (vírus) terjesztése.