Dr. Tőrös Péter főorvossal ismerkedhettünk meg a könyvtárban

Az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár Köztünk élnek sorozatának 2019 évi első meghívottja dr. Tőrös Péter sebész volt. Péter 2018-ban Esztergom városától Dr. Gönczy Béla-díjban részesült, városunk az „Esztergomi Gyógyításért” kitüntetés adományozásával kívánja elismerni azok tevékenységét, akik a városlakosságának egészségvédelme és gyógyítása érdekében kiemelkedő, áldozatkész és felelősségteljes tevékenységet végeztek.

Tőrös Péter a fővárosban született. A fiatal korát meghatározó társbérleti körülményektől hosszú út vezetett az orvosdoktori diploma megszerzéséig. Nem volt az a típus, aki gyermekkorában állatokat boncolt, és az otthoni esti beszélgetések nem a gyógyításról szóltak, hanem inkább a napi gondok megoldására szorítkoztak. 1967-ben szerzett diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Családjában ő volt az első orvos.

Az egyetem alatt alkalmi munkavállalásával – többek között vendéglői zenészként – dolgozott, teremtette elő a diákélethez szükséges anyagi fedezetet, ebben szülei gondjainak csökkentése volt a fő vezérmotívum. Az egyetem elvégzése után demonstrátorként dolgozott a Budapesti Orvostudományi Egyetem Anatómiai Intézetében, ahol megalapozta és magas szintre fejlesztette egyetemi oktatóként a későbbi szakmájához szükséges, nélkülözhetetlen alapismereteket.

1968-ben került Esztergomba a Sebészeti Osztályra, ahol segédorvosként, majd adjunktusként és főorvosként szolgálta a térség sebészeti ellátását majd 40 éven keresztül.

A Pestről jött, friss diplomás orvos nagy ambíciókkal kezdte munkáját, kezdettől fogva a lelkesedés, a problémák gyors megoldása és a határozottsága voltak jellemző vonásai, mely kifogástalan manualitása mellett kiemelték Őt a középszintből. A sebészeti szakvizsgát követően érsebészeti területen képezte tovább magát és Dr. Mátyus Lajos, valamint Dr. Leel-Össy Lóránt teamjében országos szintű elismertséget szerzett – az esztergomi kórháznak is – a perifériás erek rekonstrukciós műtéteit illetően. Alappillére volt a Művese Állomás beindulásakor, a betegek kezelésre való alkalmassá tételének, mely egy új érsebészeti technikát igényelt. Az akkori kórház főorvosai, akik méltó társai voltak, Mátyus Lajos – Kárpáthy László (szülészet), Russay György (gégészet), Kiss Gyula (bőrgyógyászat), Patonay János (gyerekgyógyászat), Marcell István (urológia), Teleki Kálmán (tüdőgyógyászat), Lélek István (belgyógyászat), Kerekes Károly (patológia), Mohos Zoltán (laboratórium) hamar befogadta a tehetséges fiatalt.

Nem csak a főorvosok, de fiatal kollegái Pénzes István, Zámbori János, Havasi László, Lampert András is szeretettel fordultak irányába.

Igazi közösségi ember volt egész pályafutása során. 1982-be párttitkár lett, de ez nem befolyásolta szakmai elismertségét.

Biztos kezű sebészként méltó helyettese lett Mátyus Lajosnak. Ő indította el Esztergomban a betegek érsebészeti ellátását is.

1986-1993-ig a dorogi kórház sebészeti osztályát vezette.

1997-től 2000-ig a Magyar Orvosi Kamara Esztergomi Szervezetének elnökévé választották.

2007-ben tette le a szikét, ezután a kórház minőségbiztosítási igazgatói feladatait látta el.

Megbecsült szakembere, sebész főorvosa és szakmai értéke lett kórházunknak.

Empátiás jelleme, határozottsága, műtét közbeni nyugalma mindig átsegítette az aktuális nehézségeken, jó diagnosztikus készségével a problémás helyzeteket is nagy biztonsággal oldotta meg, mindig ura volt a helyzetnek, konfliktuskezelő képessége a műtőben közismert volt. Szorgalmazta a műtétek utáni gondozás fontosságát, úgy, hogy abban az időben készenléti ügyelet nem lévén éjjel-nappal riasztható volt. Ha zűr volt, és az osztályvezető nem tartózkodott az épületben, mindenki Őt kereste, és ez nemcsak a sebészet, de a társszakmák vonatkozásában is bevett szokás volt. Az urológus, a nőgyógyász és a sebész gyakran közösen dolgozott.

Kiváló kapcsolatteremtő képessége révén a város társadalmi életéből is kivette részét, baráti társaságok központja volt, sok támogatót szerzett a gyógyító munkával.

Aktív korszakának utolsó éveiben a kórházvezetés tagjaként intézkedései humánusak, emberközpontúak voltak. Aki közelről ismerte, az tudta róla, hogy a külcsín mást takar, nem a felületesség és a lezserség, hanem a precizitás és a problémák végleges lezárási szándéka vezette kezét.

Városunk köztiszteletben álló polgára, aki sebészi és minőségbiztosítási igazgatói munkájával kiemelkedőt nyújtott Esztergomban az elmúlt 40 évben. Ma is népszerű a főorvos, az emberek megsüvegelik, tisztelik, élvezik humorát.

A rendezvényen készült fényképfelvételeket a könyvtár honlapján keresztül a Galériában, a videofelvételt a Médiatárban nézhetik meg.                                                     

Hámosné Szőke Anna