Kölcsönzés

A könyvek – a kézikönyvtár és helyismereti anyag kivételével – kölcsönözhetők. A kölcsönzési idő 30 nap, amely két alkalommal (online, e-mailben, telefonon) – ha nincs a dokumentumra előjegyzés – meghosszabbítható.

Az olvasójegyre egy alkalommal hat könyv kölcsönözhető.

A kézikönyvtár könyvei hétvégén (szombattól keddig) kaució ellenében kölcsönözhetők.

Folyóiratok a legfrissebb szám kivételével egy hétre kölcsönözhetők.

Amennyiben a keresett mű nem található bent, az olvasó előjegyeztetheti. A dokumentum beérkezéséről értesítést kap (telefon, e-mail).

A saját állományból ki nem elégíthető olvasói kérések könyvtárközi kölcsönzés útján teljesíthetők, akár a dokumentum átkölcsönzése, akár térítéses másolat formájában. A könyvtárközi kölcsönzés útján kiadott dokumentumok határidejét a kölcsönző könyvtár határozza meg. A könyvtárközi kölcsönzés postaköltségét az olvasónak kell megtéríteni.

Térítés ellenében kölcsönözhető dokumentumok díjai (2015. január 1-től): 

Kézikönyvek (kaució) 1000 Ft/könyv
CD 200 Ft/1 hét
Nyelvkazetta 200 Ft/1 hónap

A késedelmes olvasó két felszólítót kap, melyek után késedelmi díj fizetendő. Ha az olvasó többszöri felszólítás ellenére sem teljesíti beiratkozáskor vállalt kötelezettségét, a követelést bíróságon keresztül, fizetési meghagyás formájában érvényesíttetjük. A kölcsönzési határidőn túl visszaszolgáltatott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni.

Könyvtári rendszerünk a lejárat napjától számított 10 nap türelmi idő után dokumentumonként és naponként 8 Ft késedelmi díjat számol.

Könyvtári dokumentumok elvesztése és/vagy megrongálása esetén a 3/1975 (VIII.17.) KM-PM. Sz. együttes rendelet 20-22 §-ai, és az azt kiegészítő közös irányelv (MK 1978/9.sz.) rendelkezéseinek megfelelően jár el a könyvtár.

  • elveszett vagy megrongált dokumentum helyett egy másik, az elveszett vagy megrongálttal azonos példányt hozhat az olvasó.
  • szakkönyvek, régi ill. nagyon keresett dokumentumok esetében a másolat érdemben helyettesítheti az eredetit, a másolatot a könyvtár az olvasó költségére elkészítteti.
  • szépirodalmi művek esetében az elveszett, megrongálódott példány aktuális napi árát köteles az olvasó megtéríteni.

Nem kölcsönözhet az az olvasó, aki a könyvtárnak dokumentummal vagy pénzzel tartozik.