Újabb digitalizált dokumentumokkal gazdagodott könyvtárunk

Örömmel tudatjuk Olvasóinkkal, valamint minden kedves érdeklődővel, hogy elektronikus anyagunk bővült! A teljes újkori Esztergom és Vidéke (1987–2007), valamint az Annales Strigoniensis teljes anyaga már elérhető honlapunkról. A többszempontú keresési lehetőség megkönnyíti a használatot; akár tudományos munkára, kutatásra, akár csak kíváncsiskodó, helyi történelmünk eseményei iránt érdeklődő keresgélésre tökéletesen alkalmas a digitalizált anyag!

A fentieken kívül néhány helyismereti alapmű is elérhető.

Könyvek Esztergomról

Új digitalizált dokumentumok a könyvtárban!Békássy Jenő: Komárom és Esztergom vármegyék újjáépítése Trianon után
Bél Mátyás: Esztergom vármegyéről
Borovszky Samu: Esztergom vármegye
Esztergom 1945–1975 (Tanulmányok és bibliográfia Esztergom felszabadulás utáni történetéből)
Esztergom évlapjai 1925–1933
Esztergom évlapjai 1960
Esztergom évlapjai 1979
Esztergom évlapjai 1981
Esztergom évlapjai 1983
Esztergom ipartörténete (Esztergom évlapjai 1985)
Esztergom évlapjai 1988
Esztergom évlapjai 1994
Esztergom évlapjai 2000
Esztergom évlapjai 2009
Az Esztergom-vidéki Régészeti és Történelmi Társulat első évkönyve
Komárom-Esztergom megye településtörténeti kalauza
Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék múltja és jelene
Kőrösy László: Esztergom (Történelmi olvasókönyv)
Magyarország műemléki topográfiája – I. kötet., Esztergom
Osvai László: Az esztergomi Vaszary Kolos kórház története 1902–2002
Osvai László: Az esztergomi Kolos kórház építéstörténete 1892–1902
Szállási Árpád: Szegényháztól a kórházig
Vértes Zoárd: Az esztergomi belvárosi temető sírlámpái mellől
Villányi Szaniszló: Néhány lap Esztergom város és megye múltjából
Villányi Szaniszló: Három évtized Esztergom-megye és Város múltjából

Folyóiratok:

Esztergom 1895-1932
Esztergom és Vidéke 1886–1941
Esztergom és Vidéke 1987–2007