Álláslehetőség

Az esztergomi Helischer József Városi Könyvtár pályázatot hirdet gyermekkönyvtáros munkakör betöltésére

A munkavégzés helye: Helischer József Városi Könyvtár Esztergom, 2500 Esztergom, Bánomi u. 8., telefon: 33/523-170

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

A munkakörrel kapcsolatos fő feladatok:

 • a gyermekolvasók nyilvántartásával kapcsolatos teendők elvégzése, a gyermekkönyvtári állomány karbantartása, tájékoztatás hagyományos és elektronikus forrásokból,
 • a gyermekkönyvtár állományának rögzítése, feltöltése a „Szikla 21” integrált könyvtárkezelő rendszerbe,
 • gyermekkönyvtári rendezvények, találkozók, foglalkozások, olvasótáborok szervezése, lebonyolítása,
 • folyamatos kapcsolattartás a város általános iskoláival (igazgatókkal, pedagógusokkal).

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú szakirányú végzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • jó kommunikációs készség, különösen 14 éve alatti gyermekekkel,
 • kreativitás (ötletek, reklámfogások, célközönség megkeresése, kapcsolatfelvétel),
 • szervező készség (nyári tábor, rendezvények),
 • számítógépes ismeret (word, excel stb.).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pedagógiai végzettség,
 • kézműves képességek,
 • fogalmazási készség (cikkírás),
 • prezentáció készítése, előadói készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
 • az iskolai végzettséget, szakmai képesítést tanúsító okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovátsné Várady Eszter nyújt, a 06 30 355 56 20–as, vagy a 06 33 401 919-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Esztergom, 2500, Helischer József Városi Könyvtár, Bánomi út 8. címre történő megküldésével.

       e-mailen: eszi@vkesztergom.hu címen

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. febr. 20.

A munkakör a pályázat elnyerése esetén 2019. március 4. napjától tölthető be.